సంప్రదించండి

గ్రామం : పోతారం, మండలం : కథలాపూర్

జిల్లా : జగిత్యాల, తెలంగాణ - 505306

+91 94402 29402

+91 94402 29402


ఇక్కడికి చేరుకోవడానికి

ఉత్తరం వైపు కోరుట్ల, దక్షిణం వైపు వేములవాడ రెండు పట్టణాలు ఉన్నవి.

కోరుట్ల నుండి వస్తే గనుక వేములవాడ వెళ్ళే మార్గం లొ ఇప్పపెల్లి x రోడ్ లొ దిగవలసి ఉంటుంది.

వేములవాడ నుండి వస్తే గనుక కోరుట్ల వెళ్ళే మార్గం లొ ఇప్పపెల్లి x రోడ్ లొ దిగవలసి ఉంటుంది.

 

రూపకల్పన మరియు అభివృద్ధి మహేష్ శ్రీరాముల, నాగాధర్ బండి , సాగర్ రడం, మిత్రబృందం.
© 2018 పోతారం అన్ని హక్కులూ ప్రత్యేకించుకోవడమైనది.
Design and Developing by Wedodesigning, Hosted By InnovServers